Det handler om planlægning

Projektering

Velkommen til Wizer’s Projektafdeling

Her hos Wizer er vi stolte over at kunne præsentere vores dedikerede projektafdeling. Projektafdelingen står for hele projekteringen af de projektområder hvor vi etablerer fibernet.

Hvert projekt, vi påtager os, styres med største omhu, effektivitet og professionalisme. Vi forstår vigtigheden af at holde omkostningerne nede og at arbejde i overensstemmelse med den fastsatte tidsplan.

Vores stærke team af projektledere er kernen i vores projektafdeling. De får tildelt hvert projekt individuelt og har i den udførende fase en tæt dialog med vores entreprise afdeling, herunder funktionschefer og formænd.

CapexConnect er effektiv arbejdsgang

Vores projektafdeling anvender softwaren CapexConnect for at sikre en effektiv og strømlinet arbejdsgang. Dette sikrer at vi kan optimere brugen af vores resurser og hjælper til at vi skaber den bedste kundeoplevelse for slutkunden.

CapexConnect tillader os at tracke projektets fremskridt på en daglig basis, hvilket giver en mere dynamisk og tilpasset form for projektstyring. Dette gør os særligt skarpe på rapportering til vores samarbejdspartnere, da vi konstant kan give opdaterede og nøjagtige statusrapporter.

Et yderligere afgørende aspekt af CapexConnect er dens rolle i at sikre vores kvalitetssikring (QA) er på højeste niveau. Vi tracker konsekvent for at sikre, at vi altid har den nødvendige dokumentation på alle aspekter af vores arbejde. På denne måde sikrer vi, at vi ikke bare leverer effektivitet, men også transparent og høj kvalitet, hvilket gør os til en endnu bedre samarbejdspartner for netejerne.

 

Projektleder

Sofie Mikkelsen

E: [email protected]

T: 71 92 92 90

Processen og arbejdsgangen for vores projekt afdeling – fra start til et færdigt projekt.

Alle projekter er naturligvis forskellige, og dette er blot en standard for at give et eksempel. Klik på et punkt for at læse mere.

1. Projektbudget godkendes
2. Projektplan
3. Kick off
4. Eksekvering
5. Aflevering

Projektbudget godkendes af begge parter. Her bliver vi enige om HP’ere og estimerer HC’ere der skal indgå i projektet.

Efter godkendelse går vi i gang med projektplaner, design og tidsplaner. Vi projekterer hele projektet fra start til slut, allokerer resurser til projektet og estimerer hvor lang tid projektet kommer til at tage. Design godkendes af samarbejdspartner.

Derefter holder vi opstartsmøder med kommunen, går gennemgange og søger gravetilladelser.

Under udførelse af projektet projektstyrer og tracker projektafdelingen, så vi er sikre på at vi holder deadline. Samt informerer samarbejdspartner om status på projektet.

Overlevering af projektet til samarbejdspartner / ledningsejer. Dette indebærer bl.a. al dokumentation herunder indmålingsfiler, billeddokumentation, dybder mm. og udlevering en liste med alle færdige HC’ere på projektet. Vi går efterfølgende naturligvis første års gennemgang med kommunen og grundejerforeninger. Vi sørger for at alt leveres forsvarligt altid.